Thứ bảy,20/04/2024
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Quyết định về việc công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định HKI năm học 2022-2023

thcstranhungdao 15/09/2022 Lượt xem:32

Quyết định về việc công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định HKI năm học 2022-2023

3 Cong khai mien giam HS HK1 NH2223

2023-09-09T21:04:27+00:00